PUBLIC RELATIONS

Plej relationerne

CorpMedia arbejder målrettet med kommunikation, der understøtter forretningen, hvad enten det handler om intern kommunikation eller ekstern stakeholderkommunikation. Public Relations dækker over eksterne aktiviteter, der har til hensigt at styrke brandværdi, øge kendskabet til virksomhed og produkter – eller som handler om at fortælle en historie set fra netop din virkosmheds synsvinkel. 

Den praktiske del af PR-indsatsen kombinerer gerne aktiviteter, som kombinerer målrettet pressekommunikation med en indsats på sociale medier. Vi kan også planlægge og eksekvere internationale eller regionale kampagner, eksempelvis i forbindelse med en produktlancering. Ligeledes klæder vi dig godt på til mødet med pressen gennem medietræning eller eventuelt krisehåndtering.