xOld Content marketing

Content marketing

Content marketing er en rammebetegnelse for en bredere og mere strategisk tilgang til brugen af content som video, blogtekster, artikler, klummer, kronikker, SoMe-posts etc.

CorpMedia arbejder metodisk, kreativt og spiller på alle tilgængelige kanaler.

I content marketing kommer kvalitetsindholdet i første række og skal være retvisende, interessant, fascinerende eller tankevækkende i sig selv. Det giver grundlag for at udbygge og understøtte historien om produkt, brand og virksomhed.

Vores tilgang til content marketing er hele tiden at have forretningsunderstøttelse og tilgængelighed for øje.

Al materialet udformes i tæt samspil med vore kunders produkt- og salgsorganisationer og ofte også i samspil med eksterne partnere og kundevirksomheder.

Kontakt os og hør mere

 

Advertorials

Advertorial er en sammentrækning af ordene ”advertisement” og ”editorial”. Begrebet dækker over en tekst, der er udformet som en klassisk nyhedsartikel eller reportage.

Men hvor en redaktionel artikel skrives på journalistens eller redaktionens initiativ, bringes en advertorial som betalt indhold, hvor du selv sætter dagsordenen.

Dermed ikke sagt, at en advertorial er varm luft. Tværtimod. Den gode, velskrevne tekst både informativ, interessant, retvisende – og kunne optimalt lige så vel være udformet af en journalist ansat på det medie, hvor din advertorial bringes.

Her kommer CorpMedia ind i billedet. Vi skriver ikke blot din advertorial, men kan bidrage hele vejen fra idéfase og til den endelige tekst ligger online eller trykt i magasin eller andet medie.

 

Whitepapers

I videnstunge brancher er der ofte behov for at konkretisere og dokumentere en specialistviden i et lettilgængeligt format.

Et whitepaper er en rapport på typisk 5-25 sider, der giver den uddybende, vidensbaserede forklaring på et emne. Enten fra én specialist til den anden eller til en målgruppe, der ikke nødvendigvis har teknisk baggrund, men udelukkende er interesseret i de potentielle forretningsmæssige gevinster

Det gode whitepaper er et effektivt salgsværktøj, fordi materialet understreger din virksomheds dedikation til et specifikt emne og er et oplagt grundlag for videre diskussion – og for salg.

Vores tilgang til whitepapers er, at de skal være overskuelige, have en kombination af grafik og tekst og mange indgange til stoffet. Det kan være i form af grafer, faktabokse eller små cases, der underbygger det overordnede tema.

Kontakt os og hør mere

 

Cases

Ingen fortæller den gode historie om dig, dit produkt eller løsning bedre end en tilfreds virksomhedskunde.

Den velskrevne case – eller referencehistorie – sætter fokus på de kundens erfarede eller forventede forretningsfordele ved at vælge netop din virksomhed og dit produkt.

En case kan enten være en tekst, en video eller en kombination af de to.

 

Video

Vi kan også hjælpe dig med at fortælle din egen virksomhedshistorie i en værdibaseret profilvideo. Det kan være en hurtig og lettilgængelig måde at formidle et målrettet budskab til kunder, nuværende eller potentielle medarbejdere.

En profilvideo er også en god måde at personliggøre din virksomhed, vise klip fra hverdagen og fortælle om din virksomheds kernekompetencer, værdier og visioner.

Kontakt os og hør mere