CONTENT MARKETING

Sæt indholdet på spidsen

Content marketing er en rammebetegnelse for en bredere og mere strategisk tilgang til brugen af content som video, blogtekster, artikler, klummer, kronikker eller opdateringer på sociale medier.

Det gode indhold giver grundlag for at udbygge historien om produkt, brand og virksomhed. I særdeleshed, hvis man respekterer modtagerens tid og opmærksomhed ved at sikre, at indholdet er retvisende, relevant og interessant. 

CorpMedias tilgang til content marketing er understøtte din virksomheds identitet ved at skabe indhold i tæt samspil med vore kunders produkt- og salgsorganisationer – og ofte også i samspil med eksterne partnere og kundevirksomheder.

Advertorials

Advertorial er en sammentrækning af ordene ”advertisement” og ”editorial”. Begrebet dækker over en tekst, der er udformet som en klassisk nyhedsartikel eller reportage. Men hvor en redaktionel artikel skrives på journalistens eller redaktionens initiativ, bringes en advertorial som betalt indhold, hvor du selv sætter dagsordenen.

En god advertorial er ikke varm luft og tomme ord, men skal være både informativ, interessant, retvisende. I bedste fald kunne det lige så vel være udformet af en journalist ansat på det medie, hvor din advertorial bringes.

Her kommer CorpMedia ind i billedet. Vi skriver ikke blot din advertorial, men bidrager hele vejen fra idé og til den endelige tekst ligger online eller trykt i magasin eller andet medie.

White papers

I videnstunge brancher er der ofte behov for at konkretisere og dokumentere specialistviden i et lettilgængeligt format. Et white paper går i dybden med et emne. Enten fra én specialist til en anden eller til en målgruppe, der ikke nødvendigvis har teknisk baggrund, men udelukkende er interesseret i potentielle forretningsmæssige gevinster.

Det gode white paper er et effektivt salgsværktøj, fordi materialet understreger din virksomheds dedikation til et specifikt emne og er et oplagt grundlag for videre diskussion – og for salg.

Vores tilgang til whitepapers er, at de skal være overskuelige, have en kombination af grafik og tekst og med talrige indgange til stoffet. Det kan være i form af grafer, faktabokse eller små cases, der underbygger det overordnede tema.

Cases

Ingen fortæller den gode historie om din virksomhed, dit produkt eller en velfungerende løsning bedre end en tilfreds virksomhedskunde. Den velskrevne case – eller referencehistorie – sætter fokus på kundens erfarede eller forventede forretningsfordele ved at vælge netop din virksomhed og dit produkt. Enten i form af en tekst, en video eller en kombination af de to.

Video

Vi kan også hjælpe dig med at fortælle din egen virksomhedshistorie i en værdibaseret profilvideo. Det kan være en hurtig og lettilgængelig måde at formidle et målrettet budskab til kunder, nuværende eller potentielle medarbejdere. En profilvideo er også en god måde at personliggøre din virksomhed, vise klip fra hverdagen og fortælle om din virksomheds kernekompetencer, værdier og visioner.